HP 255 G3 user manual download (Page 23 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 83
Lučke
Komponenta
Opis
(1)
Lučka napajanja
Sveti: računalnik je vklopljen.
Utripa: računalnik je v stanju spanja, ki je način za
varčevanje z energijo. Računalnik izklopi zaslon in
ostale nepotrebne komponente.
Ne sveti: računalnik je izklopljen ali v stanju mirovanja.
Stanje mirovanja je način za varčevanje z energijo, ki
rabi najmanjšo količino energije.
(2)
Lučka caps lock
Sveti: funkcija caps lock je vklopljena, kar spremeni vse črke
v velike črke.
(3)
Lučka za izklop zvoka
Sveti rumeno: zvok računalnika je izklopljen.
Ne sveti: zvok računalnika je vklopljen.
(4)
Lučka brezžičnega vmesnika
Sveti: vklopljena je vgrajena brezžična naprava, npr.
naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN) in/ali
naprava Bluetooth®.
OPOMBA:
Pri nekaterih modelih lučka brezžične
povezave sveti rumeno, kadar so vse brezžične naprave
izklopljene.
Zgornja stran
11
Sample