HP 255 G3 user manual download (Page 22 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 83
Zgornja stran
Sledilna ploščica
Komponenta
Opis
(1)
Območje sledilne ploščice
Bere poteze s prsti za premikanje kazalke ali aktiviranje
elementov na zaslonu.
OPOMBA:
Sledilna ploščica podpira tudi gibe podrsanja z
roba. Če želite več informacij, glejte
Podrsanje z roba
na strani
31
.
(2)
Levi gumb sledilne ploščice
Deluje kot leva tipka zunanje miške.
(3)
Desni gumb sledilne ploščice
Deluje kot desna tipka zunanje miške.
10
Poglavje 2
Spoznavanje računalnika
Sample