HP 255 G3 user manual download (Page 21 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 83
Zaslon
Komponenta
Opis
(1)
Anteni WLAN (1 ali 2)* (samo pri nekaterih
modelih)
Pošiljata in prejemata brezžične signale za komuniciranje z
brezžičnimi krajevnimi omrežji (WLAN).
(2)
Anteni WWAN (1 ali 2)* (samo pri nekaterih
modelih)
Pošiljata in prejemata signale brezžične naprave za
komuniciranje z brezžičnimi prostranimi omrežji (WWAN).
(3)
Lučka spletne kamere
Sveti: spletna kamera je vklopljena.
(4)
Spletna kamera
Snema videoposnetke in zajema fotografije. Nekateri modeli
omogočajo videokonference in spletne klepete z uporabo
pretočnega videa.
Če želite uporabljati spletno kamero, na začetnem zaslonu
vnesite
kamera
, nato pa na seznamu programov izberite
Kamera
.
(5)
Notranji mikrofon
Snema zvok.
(6)
Notranje stikalo zaslona
Izklopi zaslon oziroma preklopi v stanje spanja, če zaslon
zaprete, ko je napajanje vklopljeno.
OPOMBA:
Notranje stikalo zaslona ni vidno z zunanje strani
računalnika.
*Anteni z zunanje strani računalnika nista vidni. Za optimalen prenos poskrbite, da v neposredni bližini anten ni ovir. Upravna
obvestila o brezžičnih napravah preberite v razdelku priročnika
Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila
, ki velja za
vašo državo ali regijo. Če želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite
podpora
, nato pa izberite program
HP
Support Assistant
.
Zaslon
9
Sample