HP 255 G3 user manual download (Page 2 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 83
© Copyright 2013, 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
AMD je blagovna znamka družbe
Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je
blagovna znamka ustreznega lastnika, ki jo
družba Hewlett-Packard uporablja na
podlagi licence. Intel je blagovna znamka
podjetja Intel Corporation v ZDA in drugih
državah. Microsoft in Windows sta
registrirani blagovni znamki skupine
Microsoftovih podjetij v ZDA.
Informacije v tem priročniku se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila.
Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma
storitve so navedene v izrecnih izjavah o
garanciji, priloženih tem izdelkom oziroma
storitvam. Noben del tega dokumenta se ne
sme razlagati kot dodatna garancija. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške
napake ali pomanjkljivosti v tem
dokumentu.
Tretja izdaja: avgust 2014
Prva izdaja: december 2013
Št. dela dokumenta: 752220-BA3
Obvestilo o izdelku
V tem priročniku so opisane funkcije, ki so
ki so skupne za večino modelov. Nekatere
funkcije morda niso na voljo v vašem
računalniku.
Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah
sistema Windows. Ta računalnik lahko za
izkoriščanje vseh funkcij, ki jih nudi sistem
Windows, zahteva nadgrajeno in/ali ločeno
kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali
programsko opremo. Za podrobnosti glejte
.
Za dostop do najnovejšega uporabniškega
priročnika pojdite na
support
in izberite svojo državo. Izberite
Gonilniki in prenosi
, nato pa upoštevajte
navodila na zaslonu.
Pogoji programske opreme
Kadar nameščate, kopirate, prenašate v
svoj računalnik ali kako drugače uporabljate
kateri koli vnaprej nameščen programski
izdelek v tem računalniku, vas zavezujejo
določila HP-jeve Licenčne pogodbe za
končnega uporabnika (EULA). Če ne
sprejmete teh licenčnih pogojev, je vaše
edino pravno sredstvo, da v 14 dneh vrnete
celoten neuporabljen izdelek (strojno in
programsko opremo) prodajalcu, ki vam bo
v skladu s svojim pravilnikom o povračilih
povrnil kupnino.
Če želite dodatne informacije ali zahtevati
celotno vračilo zneska, ki ste ga plačali za
računalnik, se obrnite na svojega
prodajalca.
Sample