HP 255 G3 user manual download (Page 17 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 83
2
Spoznavanje računalnika
Iskanje informacij o strojni in programski opremi računalnika
Pregled strojne opreme
Če želite prikazati seznam strojne opreme, nameščene v računalniku:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite
nadzorna plošča
, nato pa izberite
Nadzorna plošča
.
2.
Izberite
Sistem in varnost
,
Sistem
, nato pa v levem stolpcu kliknite
Upravitelj naprav
.
Prikaže se seznam vseh naprav, nameščenih v računalniku.
Če potrebujete informacije o komponentah sistemske strojne opreme in številko različice sistemskega
BIOS-a, pritisnite
fn
+
esc
.
Pregled programske opreme
Če želite ugotoviti, katera programska oprema je nameščena v računalniku, uporabite spodnji
postopek:
Na začetnem zaslonu v spodnjem levem kotu zaslona kliknite puščico navzdol.
Sprednja stran
Komponenta
Opis
Bralnik pomnilniških kartic
Bere dodatne pomnilniške kartice, ki omogočajo
shranjevanje, upravljanje in skupno rabo informacij
ali dostopanje do njih.
Postopek za vstavljanje kartice:
Kartico primite z oznako navzgor, tako da so
priključki obrnjeni proti reži. Vstavite jo v režo in
potisnite, da se trdno zaskoči.
Postopek za odstranjevanje kartice:
Kartico izvlecite iz reže.
Iskanje informacij o strojni in programski opremi računalnika
5
Sample