HP 255 G3 user manual download (Page 16 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 83
Vir
Vsebina
Tihomorska Azija
: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Če boste zahtevali natisnjeno kopijo garancije, navedite številko izdelka, garancijsko obdobje (podatek je naveden na
nalepki s serijsko številko), ime in poštni naslov.
POMEMBNO:
Izdelka HP NE vračajte na zgornje naslove. Podpora za uporabnike v ZDA je na voljo na naslovu
go/contactHP
. Podpora za uporabnike po svetu je na voljo na naslovu
country/us/en/wwcontact_us.html
.
4
Poglavje 1
Začetek uporabe
Sample