HP 255 G3 user manual download (Page 9 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 82
Använda tangenterna
........................................................................................................
38
Använda åtgärdstangenterna
............................................................................
38
Använda kortkommandona i Windows
..............................................................
39
Använda snabbtangenterna
..............................................................................
39
Använda den inbyggda numeriska knappsatsen
...............................................................
40
6
Strömhantering
...............................................................................................................................................
41
Initiera strömspar- eller viloläget
........................................................................................................
41
Intel Rapid Start Technology (endast vissa modeller)
.......................................................
41
Initiera och avsluta strömsparläge manuellt
......................................................................
41
Initiera och avsluta viloläge manuellt (endast vissa modeller)
...........................................
42
Ställa in lösenordsskydd vid återaktivering
........................................................................
42
Använda energimätaren och energiinställningarna
............................................................................
43
Batteridrift
...........................................................................................................................................
43
Batteri som kan bytas av användaren
...............................................................................
43
Hitta batteriinformation
.......................................................................................................
44
Spara på batteriet
..............................................................................................................
44
Identifiera låga batterinivåer
..............................................................................................
44
Åtgärda låg batteriladdningsnivå
.......................................................................................
45
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern
strömkälla
..........................................................................................................
45
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till strömkälla
.........
45
Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget
..............
45
Förvara ett utbytbart batteri
...............................................................................................
45
Kassera ett utbytbart batteri
...............................................................................................
45
Byta ut ett utbytbart batteri
.................................................................................................
46
Driva datorn med extern ström
...........................................................................................................
46
Felsöka strömproblem
.......................................................................................................
46
Uppdatera ditt programvaruinnehåll med Intel Smart Connect-teknik (endast vissa modeller)
.........
47
Stänga av datorn
................................................................................................................................
47
Hybridgrafik och AMD Dual Graphics (endast vissa modeller)
..........................................................
48
Använda hybridgrafik (endast vissa modeller)
...................................................................
48
Använda AMD Dual Graphics (endast vissa modeller)
......................................................
48
7
Underhåll av datorn
.........................................................................................................................................
49
Förbättra prestanda
............................................................................................................................
49
Hantera enheter
.................................................................................................................
49
Använda Diskdefragmenteraren
........................................................................................
49
Använda Diskrensning
.......................................................................................................
50
Uppdatera program och drivrutiner
....................................................................................................
50
Rengöra datorn
..................................................................................................................................
50
ix
Sample