HP 255 G3 user manual download (Page 82 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 82
testa en nätadapter
46
testa ljudfunktioner
25
Tips om datorn
2
transport av datorn
51
trådlös bildskärm, ansluta
27
trådlöst, certifieringsetikett
15
trådlöst, knapp
16
trådlöst, lampa
16
trådlöst nätverk, skydda
56
trådlöst nätverk (WLAN)
ansluta
20
använda
18
företags-WLAN, anslutning
20
publikt WLAN, anslutning
20
räckvidd
20
säkerhet
19
utrustning, nödvändig
19
U
underhåll
Diskdefragmenteraren
49
Diskrensning
50
undersidan
15
ursprunglig systemåterställning
62
USB 2,0-portar, hitta
6
USB 3.0-port, identifiera
7, 24
V
ventiler, identifiera
7, 14
video
26
viktiga säkerhetsuppdateringar,
installera
55
viloläge
avsluta
42
initiera
42
initieras vid kritiskt låg
batteriladdning
45
W
webbkamera
använda
24
identifiera
9, 23
webbkamera, identifiera
23
webbkameralampa, identifiera
9,
23
Windows
Filhistorik
61
systemåterställningspunkt
60
återställa filer
61
Windows-lösenord
54
Windows-tangent, identifiera
13
Wireless Assistant, programvara
16
WLAN-antenner, identifiera
9
WLAN-enhet
15, 18
WLAN-etikett
15
WWAN-antenner, identifiera
9
WWAN-enhet
20
Z
zooma på pekskärmen
35
zoomgest på styrplatta
29
Å
återställa
Windows Filhistorik
61
återställning
alternativ
61
HP Recovery Manager
62
material
63
med HP Recovery-medier
61
skivor
60, 63
skivor som stöds
60
starta
63
system
62
USB-flashenhet
63
återställningsmedier
skapa
60
skapa med HP Recovery
Manager
61
återställningspartition
ta bort
64
åtgärdstangenter
föregående spår eller avsnitt
39
Hjälp och support
38
identifiera
13
ljud, avstängt
38
minska skärmens ljusstyrka
38
nästa spår eller avsnitt
39
spela, pausa, återuppta
39
trådlöst
39
volymhöjning
39
volymsänkning
39
växla mellan bildskärmar
38
öka skärmens ljusstyrka
38
70
Index
Sample