HP 255 G3 user manual download (Page 81 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 82
komponenter
bildskärm
9
framsidan
5
höger sida
6
ovansidan
10
undersidan
14
vänster sida
7
kontakt, ström
7
kontroller för trådlöst
knapp
16
operativsystem
16
Wireless Assistant,
programvara
16
kritisk batteriladdning
45
L
lampa för trådlöst
11
lampor
caps lock
11
hårddisk
8
ljud av
11
nätadapter
7
RJ-45-status (nätverk)
7
ström
8, 11
trådlöst
11
LAN, ansluta
21
ljudavstängningslampa,
identifiera
11
ljudfunktioner, testa
25
låg batterinivå
44
lösenord
Setup Utility (BIOS)
54
Windows
54
M
minimerad avbildning
skapa
62
minimerad
återställningsavbildning
63
minneskortläsare, identifiera
5
Miracast-kompatibla trådlösa
bildskärmar
27
mus, extern
inställningar
28
N
num lock-tangent, identifiera
13
nypa, pekskärmsgest
35
nypgest på styrplatta
29
nätadapter
7
nätadapter, testa
46
nätverksjack, identifiera
7
O
optisk enhet, identifiera
6, 23
P
pekskärm
använda
33
pekskärmsgester
36, 37
enfingersdragning
33
nypa
35
rotera
35
rulla
34
svepgester från kanten
36
trycka
34
platser
minneskort
5
säkerhetskabel
7
plats för säkerhetskabel,
identifiera
7
portar
för laddning (strömförsörjd)
24
HDMI
7, 24, 26
USB 2.0
6
USB 3.0
7, 24
produktnamn och nummer, dator
15
programvara
Diskdefragmenteraren
49
Diskrensning
50
programvaruuppdateringar,
installera
55
publikt WLAN, anslutning
20
R
rengöra datorn
50
resa med datorn
15, 45, 51
RJ-45-jack (nätverk), identifiera
7
RJ-45-statuslampor (nätverk),
identifiera
7
rotera, gest på styrplattan
30
rulla, gest på styrplattan
29
S
serienummer, dator
15
serviceetiketter
placering
14
Setup Utility (BIOS), lösenord
54
skivor som kan användas
återställning
60
skötsel av datorn
50
snabbtangenter
använda
39
beskrivning
39
startordning
ändra i HP Recovery
Manager
63
ström
batteri
43
strömknapp
identifiera
12
strömkontakt, identifiera
7
strömlampor, identifiera
8, 11
strömsparläge
avsluta
41
initiera
41
styrplatta
knappar
10
styrplattans zon, identifiera
10
styrplattegester
nypa
29
rotera
30
rulla
29
zooma
29
ställa in lösenordsskydd vid
återaktivering
42
stänga av datorn
47
svep från högerkanten
36
svep från kanten-gester
36
svep från överkanten
37
svep från vänsterkanten
36
systemet svarar inte
47
systemåterställning
62
systemåterställningspunkt
skapa
60
säkerhet, trådlös
19
säkerhetskabellås, installera
56
säkerhetskopiera programvara och
information
56
säkerhetskopior
60
T
tangentbordets snabbtangenter,
identifiera
39
tangenter
esc
13
fn
13
num lock
13
Windows
13
åtgärds-
13
temperatur
45
Index
69
Sample