HP 255 G3 user manual download (Page 80 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 82
Index
Symboler/nummer
-tangent, identifiera
40
A
AMD Dual Graphics
48
ansluta till ett WLAN
20
antivirusprogram, använda
55
använda extern nätström
46
använda lösenord
53
avstängning
47
B
batteri
byta
46
förvara
45
kassera
45
låga batterinivåer
44
batteriet
laddas ur
44
batteriets frigöringsspärr
14
batterifack, identifiera
14
batteriiformation, hitta
44
batterispärr, identifiera
14
batteriström
43
batteritemperatur
45
BIOS
fastställa versionen
57
ladda ned en BIOS-
uppdatering
58
uppdatera
57
Bluetooth-enhet
16, 21
Bluetooth-etikett
15
borttagna filer
återställa
61
brandväggsprogramvara
55
C
caps lock-lampa, identifiera
11
D
dator, resa med
45
Diskdefragmenteraren,
programvara
49
Diskrensning, programvara
50
driftsmiljö
66
E
elektrostatisk urladdning
67
esc-tangenter, identifiera
13
etiketter
Bluetooth
15
föreskrifter
15
serienummer
15
service
14
trådlöst, certifiering
15
WLAN
15
extern nätström, använda
46
F
fn-tangent, identifiera
13, 39
frigöringsspärr, batteriet
14
föreskrifter
föreskrifter, etikett
15
trådlöst, certifieringsetiketter
15
företags-WLAN, anslutning
20
förvara ett batteri
45
G
grafik
AMD Dual Graphics
48
Hybridgrafik
48
H
HD-enheter, ansluta
26, 27
HDMI
konfigurera ljud
27
HDMI-port
ansluta
26
identifiera
7, 24
HP- och tredjepartsprogramvara,
installera
programvaruuppdateringar
55
HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)
använda
58
ladda ned
59
HP Recovery Manager
korrigera startproblem
63
starta
63
HP Recovery-medier
skapa
60
återställning
63
HP Recovery-partition
ta bort
64
återställning
63
Hybridgrafik
48
hårddisklampa
8
högtalare
ansluta
25
identifiera
24
hörlurar och mikrofoner, ansluta
25
I
ineffekt
65
installera
tillval, säkerhetskabellås
56
viktiga
säkerhetsuppdateringar
55
installera ett trådlöst nätverk
(WLAN)
19
installera Internetanslutning
19
integrerad numerisk knappsats,
identifiera
13, 40
interna mikrofoner, identifiera
23
intern bildskärmsomkopplare,
identifiera
9
Internetsäkerhet, programvara
54
intern mikrofon, identifiera
9
J
jack
jack för ljudutgång (hörlurar)/
ljudingång (mikrofon)
7, 24
nätverk
7
RJ-45 (nätverk)
7
jack för ljudutgång (hörlurar)/
ljudingång (mikrofon)
7, 24
K
knappar
höger styrplatta
10
ström
12
vänster på styrplattan
10
68
Index
Sample