HP 255 G3 user manual download (Page 79 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 82
12
Elektrostatisk urladdning
I en elektrostatisk urladdning frigörs statisk elektricitet när två objekt kommer i kontakt med varandra
– till exempel när du får en stöt av att gå över en matta och sedan vidröra ett dörrhandtag av metall.
En urladdning av statisk elektricitet från fingrar eller andra elektrostatiska ledare kan skada
elektroniska komponenter. Du kan förhindra att datorn eller en enhet skadas eller att viktig
information går förlorad genom att tänka på följande:
Om borttagnings- eller installationsanvisningarna uppmanar dig att koppla ur datorn, ska du göra
detta efter det att du sett till att den är ordentligt jordad och innan du tar bort ett hölje.
Förvara komponenter i deras elektrostatsäkra behållare tills du är redo att installera dem.
Undvik att vidröra stift, trådar och kretsar. Hantera elektroniska komponenter så lite som möjligt.
Använd icke-magnetiska verktyg.
Ladda ur all statisk elektricitet genom att röra vid den omålade metallytan på komponenten
innan du hanterar den.
Om du tar bort en komponent, ska du placera den i en elektrostatsäker behållare.
67
Sample