HP 255 G3 user manual download (Page 77 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 82
11
Specifikationer
Ineffekt
I det här avsnittet hittar du information om strömförsörjning, som kan vara till hjälp när du planerar att
resa utomlands med datorn.
Datorn drivs med likström som kan tillföras från elnätet eller en likströmskälla. Elnätet måste vara av
typen 100–240 V, 50–60 Hz. Även om datorn kan drivas av en fristående likströmskälla,
rekommenderar vi att den endast drivs med en nätströmsadapter eller en likströmskälla som HP har
levererat och godkänt för användning med datorn.
Datorn kan hantera likström inom följande specifikationer. Driftspänning och -ström varierar mellan
olika plattformar.
Ineffekt
Märkvärde
Driftspänning och -ström
19,5 V dc vid 2,31 A – 45 W
19,5 V DC vid 3,33 A – 65 W
DC-kontakt på externt HP-nätaggregat
OBS!
Denna produkt har utformats för IT-strömsystem i Norge med en fas-till-fas-spänning som inte
överstiger 240 V rms.
OBS!
Datorns driftspänning och -ström står på etiketten med systemföreskrifter.
Ineffekt
65
Sample