HP 255 G3 user manual download (Page 76 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 82
Ta bort HP Recovery-partitionen (endast vissa modeller)
Med programmet HP Recovery Manager kan du ta bort HP:s återställningspartition för att frigöra
utrymme på hårddisken.
VIKTIGT:
När du har tagit bort HP Recovery-partitionen kan du inte längre använda alternativet
Uppdatera i Windows eller Windows-alternativet för radering och ominstallation av Windows. Du kan
inte heller utföra en systemåterställning eller en minimerad återställningsavbildning från HP:s
återställningspartition. Innan du tar bort återställningspartitionen ska du därför skapa HP Recovery-
medier. Se
Skapa HP Recovery-medier
på sidan
60
.
Följ de här anvisningarna för att ta bort HP:s återställningspartition:
1.
Skriv
recovery
på Startskärmen och välj sedan
HP Recovery Manager
.
2.
Välj
Ta bort återställningspartitionen
och följ anvisningarna på skärmen.
64
Kapitel 10
Säkerhetskopiera och återställa
Sample