HP 255 G3 user manual download (Page 75 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 82
Använda HP Recovery-partitionen (endast vissa modeller)
Med HP Recovery-partitionen (endast vissa modeller) kan du utföra en systemåterställning eller en
återställning med minimerad avbildning utan att det behövs några återställningsskivor eller någon
USB-flashenhet. Den här typen av återställning kan endast användas om hårddisken fortfarande
fungerar.
Så här startar du HP Recovery Manager från HP Recovery-partitionen:
VIKTIGT:
Om du använder en surfplatta bör du ansluta till en tangentbordsenhet innan du följer
stegen nedan (endast vissa modeller).
1.
Tryck på
f11
under datorns startrutin.
– eller –
Håll ned
f11
samtidigt som du trycker på strömbrytaren.
2.
Välj
Felsök
i menyn med startalternativ.
3.
Välj
Recovery Manager
och följ instruktionerna på skärmen.
Använda HP Recovery-medier för att återställa systemet
Du kan använda HP Recovery-medier för att återställa det ursprungliga systemet. Den här metoden
kan användas om systemet inte har någon återställningspartition eller om hårddisken inte fungerar
som den ska.
1.
Säkerhetskopiera om möjligt alla dina personliga filer.
2.
Sätt i HP Recovery-mediet som du skapade och starta om datorn.
OBS!
Om datorn inte automatiskt startar om i HP Recovery Manager måste du ändra
startordningen i datorn. Se
Ändra datorns startordning
på sidan
63
.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Ändra datorns startordning
Om datorn inte startar i HP Recovery Manager kan du ändra datorns startordning, som är den
ordning för enheter i BIOS som datorn läser av när den startas. Du kan ändra valet för en optisk
enhet eller en USB-flashenhet.
Så här ändrar du startordningen:
1.
Sätt i HP Recovery-mediet som du skapat.
2.
Starta om datorn, tryck snabbt på
esc
och tryck sedan på
f9
för startalternativ.
3.
Välj den optiska enhet eller USB-flashenhet som du vill starta från.
4.
Följ instruktionerna på skärmen.
Återställning
63
Sample