HP 255 G3 user manual download (Page 73 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 82
Om din dator inte har en inbyggd optisk enhet med DVD-bränningsfunktion och du vill skapa
återställningsmedier på DVD-skivor kan du använda en extern optisk enhet (köps separat) för att
skapa återställningsskivor. Du kan även beställa återställningsskivor från supporten. Se häftet
Worldwide Telephone Numbers
(Telefonnummer för support över hela världen) som medföljer
datorn. Du kan även hitta kontaktinformation på HP:s webbplats. Gå till
support
, välj ditt land eller region och följ anvisningarna på skärmen. Om du använder en extern
optisk enhet måste den vara direktansluten till en USB-port på datorn – enheten får inte vara
ansluten till en USB-port på en extern enhet, som exempelvis en USB-hubb.
Kontrollera att datorn är ansluten till elnätet innan du börjar skapa återställningsmedier.
Processen kan ta över en timme. Avbryt inte den här processen.
Du kan avsluta programmet innan du är klar med att skapa återställnings-DVD:er om det skulle
bli nödvändigt. HP Recovery Manager avslutar bränningen av den pågående DVD:n. Nästa
gång du öppnar HP Recovery Manager uppmanas du att fortsätta och de återstående skivorna
kommer att brännas.
Så här skapar du HP Recovery-medier:
VIKTIGT:
Om du använder en surfplatta bör du ansluta till en tangentbordsenhet innan du följer
stegen nedan (endast vissa modeller).
1.
Skriv
recovery
på Startskärmen och välj sedan
HP Recovery Manager
.
2.
Välj
Skapa återställningsskivor
och följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta.
Om du någon gång behöver återställa systemet, se
Återställning med HP Recovery Manager
på sidan
62
.
Återställning
Det finns flera alternativ för att återställa systemet. Välj den metod som passar just din situation och
kunskapsnivå bäst:
Windows erbjuder flera alternativ för återställning från säkerhetskopia, till exempel att återställa
datorn utan att ta bort filer eller återställa datorn till fabriksinställningarna. Mer information och
stegvisa anvisningar finns i Hjälp och support. Skriv
hjälp
på Startskärmen och välj sedan
Hjälp och support
.
Om du behöver korrigera ett probIem med ett förinstallerat program eller en drivrutin, använder
du alternativet Återinstallera drivrutiner och program i HP Recovery Manager för att återinstallera
det enskilda programmet eller drivrutinen.
Skriv
recovery
på Startskärmen, välj
HP Recovery Manager
och välj sedan
Återinstallera
drivrutiner och program
och följ instruktionerna på skärmen.
Om du vill återställa datorn med en minimerad avbildning kan du välja alternativet HP Minimerad
återställningsavbildning från HP:s återställningspartition (endast vissa modeller) eller HP
Recovery-medierna. Minimerad återställningsavbildning installerar endast drivrutiner och
program som får maskinvaran att fungera. Andra program som ingår i avbildningen är
fortfarande tillgängliga för installation genom alternativet Återinstallera drivrutiner och program i
HP Recovery Manager.
Mer information finns i
Återställning med HP Recovery Manager
på sidan
62
.
Om du vill återställa datorns partitionering och innehåll till fabriksinställningarna kan du välja
alternativet Systemåterställning från HP Recovery-partitioneringen (endast vissa modeller) eller
använda HP Recovery-medier som du har skapat. Mer information finns i
Återställning med HP
Återställning
61
Sample