HP 255 G3 user manual download (Page 72 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 82
10
Säkerhetskopiera och återställa
Det här kapitlet innehåller information om följande processer:
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior
Återställa systemet
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior
1.
När du har konfigurerat datorn ska du skapa ett återställningsmedium med HP Recovery. Det
här steget skapar en säkerhetskopia av HP:s återställningspartition på datorn. Säkerhetskopian
kan användas för att återinstallera det ursprungliga operativsystemet om hårddisken blir förstörd
eller har bytts ut.
Återställningsmediet som du skapar med HP Recovery ger följande återställningsalternativ:
Systemåterställning – Installerar om det ursprungliga operativsystemet och de program
som installerades på fabriken.
Minimerad återställningsavbildning – Installerar om operativsystemet och alla
maskinvarurelaterade drivrutiner och programvaror, men inga andra program.
Fabriksåterställning – Återställer datorn till den ursprungliga fabriksstatusen genom att
radera all information från hårddisken och återskapa partitionerna. Därefter återinstalleras
operativsystemet och de program som installerades på fabriken.
Se
Skapa HP Recovery-medier
på sidan
60
.
2.
Använd verktygen i Windows för att skapa återställningspunkter och skapa säkerhetskopior av
personlig information. Mer information och stegvisa anvisningar finns i Hjälp och support. Skriv
hjälp
på Startskärmen och välj sedan
Hjälp och support
.
Skapa HP Recovery-medier
HP Recovery Manager är ett program som används till att skapa återställningsmedier efter att du har
installerat datorn. Med HP Recovery-medier kan du återställa systemet om det blir något fel på
hårddisken. Vid en systemåterställning ominstalleras operativsystemet och de program som
installerades på fabriken. Därefter konfigureras programmens inställningar. HP Recovery-medier kan
även användas för att anpassa systemet eller för att återställa fabriksavbildningen om hårddisken
byts ut.
Det går bara att skapa en uppsättning HP Recovery-medier. Var försiktig när du hanterar
återställningsverktygen och förvara dem på ett säkert ställe.
HP Recovery Manager undersöker datorn och fastställer hur stor lagringskapacitet den tomma
USB-flashenheten måste ha eller hur många tomma DVD-skivor som kommer att behövas.
Om du vill skapa återställningsskivor måste datorn ha en optisk enhet som kan skriva på DVD,
och du bör endast använda tomma DVD-R-, DVD+R-, DVD-R DL- eller DVD+R DL-skivor med
hög kvalitet. Använd inte återskrivbara skivor, t.ex. CD±RW, DVD±RW, DVD±RW med dubbla
lager eller BD-RE (återskrivbar Blu-ray); de är inte kompatibla med HP Recovery Manager-
programvaran. Du kan också använda en tom USB-flashenhet av hög kvalitet.
60
Kapitel 10
Säkerhetskopiera och återställa
Sample