HP 255 G3 user manual download (Page 71 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 82
Så här startar du HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Starta eller starta om datorn. Tryck på
esc
samtidigt som meddelandet "Press the ESC key for
Startup Menu" (Tryck på ESC för startmenyn) visas längst ned till vänster på skärmen. Tryck på
f2
när startmenyn visas.
BIOS söker efter diagnostikverktygen på tre platser i följande ordning:
a.
En ansluten USB-enhet
OBS!
Om du vill hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet, se
Hämta
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet
på sidan
59
b.
Hårddisken
c.
BIOS
2.
När diagnostikverktyget öppnas använder du piltangenterna på tangentbordet för att välja den
typ av diagnostiskt test som du vill köra och följer sedan instruktionerna på skärmen.
OBS!
Om du måste stoppa ett diagnostiskt test trycker du på
esc
.
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet
OBS!
Instruktioner för hur du hämtar HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) finns endast på
engelska.
Det finns två alternativa sätt att hämta HP PC Hardware Diagnostics till en USB-enhet:
Alternativ 1: Webbplatsen HP PC-diagnostik
–ger åtkomst till den senaste versionen av UEFI
1.
Gå till
http://hp.com/
go/techcenter/pcdiags
.
2.
Klicka på länken
Hämta UEFI
och välj
Kör
.
Alternativ 2: Sidor med support och drivrutiner
– ger nedladdningar för en viss produkt för tidigare och
nyare versioner
1.
Gå till
.
2.
Peka på
Support
överst på sidan och klicka sedan på
Ladda ned drivrutiner
.
3.
Ange produktens namn i textrutan och klicka sedan på
OK
.
– eller –
Klicka på
Hitta nu
om du vill låta HP detektera din produkt automatiskt.
4.
Välj din datormodell och välj sedan ditt operativsystem.
5.
I sektionen
Diagnostik
klickar du på
HP UEFI Support Environment
(Supportmiljö för HP UEFI).
– eller –
Klicka på
Hämta
och välj sedan
Kör
.
Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
59
Sample