HP 255 G3 user manual download (Page 70 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 82
Ladda ned en BIOS-uppdatering
VIKTIGT:
Minska risken för allvarlig skada på datorn eller att installationen misslyckas genom att
endast hämta och installera en BIOS-uppdatering medan datorn är ansluten till en tillförlitlig extern
strömkälla via nätadaptern. Du bör varken ladda ned eller installera en BIOS-uppdatering medan
datorn drivs med batteri, är dockad i en valfri dockningsenhet eller är ansluten till en extra strömkälla.
Följ dessa anvisningar under nedladdning och installation:
Koppla inte bort strömmen från datorn genom att dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
Stäng inte av datorn och initiera inte strömsparläge eller viloläge.
Sätt inte i, ta ut, anslut eller koppla bort någon enhet, kabel eller sladd.
1.
Skriv
support
på Startskärmen och välj sedan appen
HP Support Assistant
.
2.
Klicka på
Uppdateringar och optimeringar
och välj sedan
Sök efter HP-uppdateringar nu
.
3.
Följ instruktionerna på skärmen för identifiering av din dator och leta reda på den BIOS-
uppdatering du vill hämta.
4.
Gör så här i nedladdningsområdet:
a.
Identifiera den BIOS-uppdatering som är nyare än den som för närvarande är installerad på
datorn. Anteckna datum, namn eller annan identifierare. Du kan behöva den här
informationen för att hitta uppdateringen senare när den har laddats ned till hårddisken.
b.
Följ instruktionerna på skärmen för att hämta filen du valt och spara den på hårddisken.
Anteckna sökvägen till platsen på hårddisken dit BIOS-uppdateringen ska laddas ned. Du
behöver den här sökvägen när du är redo att installera uppdateringen.
OBS!
Om datorn är ansluten till ett nätverk rekommenderar vi att du rådgör med
nätverksadministratören innan du installerar programuppdateringar, särskilt uppdateringar av
system-BIOS.
Installationsprocedurerna för BIOS varierar. Följ instruktionerna som visas på skärmen när
nedladdningen är klar. Gör så här om inga instruktioner visas:
1.
Skriv
fil
på Startskärmen och välj sedan
Filutforskaren
.
2.
Dubbelklicka på hårddiskbeteckningen. Hårddiskbeteckningen är i typfallet Lokal disk (C:).
3.
Följ sökvägen som du antecknade tidigare och öppna den mapp på hårddisken som innehåller
uppdateringen.
4.
Dubbelklicka på filen med filtillägget .exe (till exempel
filnamn
.exe).
BIOS-installationen börjar.
5.
Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
OBS!
När ett meddelande på skärmen visar att installationen är slutförd kan du ta bort den fil du
laddade hem från hårddisken.
Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics är ett UEFI-gränssnitt (Unified Extensible Firmware Interface) som gör
det möjligt att köra diagnostiska tester för att avgöra om datorns maskinvara fungerar korrekt.
Verktyget körs utanför operativsystemet i syfte att isolera maskinvarufel från problem som kan
orsakas av operativsystemet eller andra programkomponenter.
58
Kapitel 9
Använda Setup Utility (BIOS) och HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Sample