HP 255 G3 user manual download (Page 69 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 82
9
Använda Setup Utility (BIOS) och HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI)
Setup Utility, eller BIOS (Basic Input/Output System), styr kommunikationen mellan systemets alla in-
och utenheter (t.ex. diskenheter, bildskärm, tangentbord, mus och skrivare). I Setup Utility (BIOS)
finns inställningar för de typer av enheter som har installerats, datorns startsekvens och mängden
systemminne och utökat minne.
Starta Setup Utility (BIOS)
Du startar Setup Utility (BIOS) genom att starta eller starta om datorn, trycka snabbt på
esc
och
sedan trycka på
f10
.
OBS!
Var ytterst försiktig när du ändrar i Setup Utility (BIOS). Om du gör fel finns det risk för att
datorn inte fungerar som den ska.
Uppdatera BIOS
Det kan finnas uppdaterade BIOS-versioner på HP:s webbplats.
De flesta BIOS-uppdateringar på HP:s webbplats är placerade i komprimerade filer som kallas för
SoftPaq
.
Vissa nedladdade paket innehåller en fil med namnet Readme.txt. Filen innehåller information om
installation och felsökning.
Ta reda på BIOS-versionen
Du kan avgöra om tillgängliga BIOS-uppdateringar innehåller senare BIOS-versioner än de som för
tillfället är installerade på datorn genom att ta reda på vilken version av system-BIOS som är
installerad.
BIOS versionsinformation (kallas även
ROM-datum
och
system-BIOS
) visas när du trycker på
fn
+
esc
(om Windows körs) eller öppnar Setup Utility (BIOS).
1.
Starta Setup Utility (BIOS) (se
Starta Setup Utility (BIOS)
på sidan
57
).
2.
Använd piltangenterna för att välja
Main
(Huvudmeny) och notera sedan vilken BIOS-version du
har.
3.
Om du vill avsluta Setup Utility (BIOS) utan att spara några ändringar väljer du
Exit
(Avsluta)
>
Exit Discarding Changes
(Avsluta utan att spara ändringar) med piltangenterna och trycker
sedan på
enter
.
4.
Välj
Ja
.
Starta Setup Utility (BIOS)
57
Sample