HP 255 G3 user manual download (Page 67 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 82
förinstallerade på datorn. Säkerhetsprogramvaran måste uppdateras regelbundet för att skydda mot
nyupptäckta virus och andra säkerhetsrisker. Vi rekommenderar att du uppgraderar provversionen
eller köper programvaran så att din dator är ordentligt skyddad.
Använda antivirusprogramvara
Datorvirus kan sätta program, verktyg eller operativsystemet ur spel eller orsaka att de inte fungerar
som de ska. Antivirusprogram kan identifiera och förstöra de flesta virus och i de flesta fall reparera
eventuella skador som de har orsakat.
Antivirusprogrammet måste uppdateras regelbundet för att skydda mot nyupptäckta virus.
Ett antivirusprogram kan vara förinstallerat på datorn. Vi rekommenderar att du använder valfritt
antivirusprogram så att din dator är ordentligt skyddad.
Om du vill ha mer information om datorvirus skriver du
support
på Startskärmen och väljer appen
HP Support Assistant
.
Använda brandväggsprogramvara
Syftet med brandväggar är att hindra obehöriga från att komma åt systemet eller nätverket. En
brandvägg kan vara ett program som du installerar på datorn och/eller i nätverket, men det kan även
vara en kombination av både maskinvara och programvara.
Det finns två typer av brandväggar:
Värdbaserade brandväggar – Program som bara skyddar datorn där de är installerade.
Nätverksbaserade brandväggar – Installeras mellan DSL- eller kabelmodemet och
hemmanätverket och skyddar alla datorer i nätverket.
När en brandvägg är installerad på en dator övervakas alla data som skickas från och till systemet
och jämförs med ett antal säkerhetskriterier som användaren anger. Alla data som inte uppfyller
dessa kriterier stoppas.
Installera programvaruuppdateringar
HP-, Microsoft Windows- och tredjepartsprogram som är installerade på datorn bör uppdateras
regelbundet så att de kan korrigera säkerhetsproblem och förbättra prestandan. Mer information finns
i
Uppdatera program och drivrutiner
på sidan
50
.
Installera viktiga säkerhetsuppdateringar
VIKTIGT:
Microsoft® publicerar information om viktiga uppdateringar. För att skydda datorn mot
säkerhetsläckor och datorvirus rekommenderar vi att du installerar alla viktiga uppdateringar så snart
du får meddelande från Microsoft om att de är tillgängliga.
Du kan välja om uppdateringar ska installeras automatiskt. Om du vill ändra inställningarna skriver du
kontrollpanel
på Startskärmen och väljer
Kontrollpanelen
. Välj
System och säkerhet
, välj
Windows Update
, tryck på
Ändra inställningar
och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Installera uppdateringar av HP- och tredjepartsprogramvara
HP rekommenderar att du regelbundet uppdaterar de program och drivrutiner som varit installerade
på datorn från början. Besök
support
om du vill hämta de senaste versionerna.
Där kan du också registrera dig för att få automatiska meddelanden när uppdateringar görs
tillgängliga.
Installera programvaruuppdateringar
55
Sample