HP 255 G3 user manual download (Page 66 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 82
Skapa lösenord i Windows
Lösenord
Funktion
Användarlösenord
Skyddar mot åtkomst till ett användarkonto i Windows.
Administratörslösenord
Skyddar mot åtkomst till datorns innehåll på
administratörsnivå.
OBS!
Detta lösenord kan inte användas för åtkomst till
innehållet i Setup Utility (BIOS).
Skapa lösenord i Setup Utility (BIOS)
Lösenord
Funktion
Administratörslösenord
Måste anges varje gång du öppnar Setup Utility (BIOS).
Om du glömmer ditt administratörslösenord, får du
ingen åtkomst till Setup Utility (BIOS).
OBS!
Administratörslösenordet kan användas istället för
startlösenordet.
OBS!
Ditt administratörslösenord går inte att byta ut mot ett
administratörslösenord som ställts in i Windows. Det visas
inte heller när det är inställt, angivet, ändrat eller borttaget.
OBS!
Om du anger startlösenordet vid den första
lösenordskontrollen, innan meddelandet ”Press the ESC key
for Startup Menu” (Tryck på ESC för startmenyn) visas,
måste du ange administratörslösenordet för att kunna
använda Setup Utility (BIOS).
Startlösenord
Måste anges varje gång du startar eller startar om
datorn eller avslutar viloläget.
Om du glömmer startlösenordet går det inte att starta
eller starta om datorn eller avsluta viloläget.
OBS!
Administratörslösenordet kan användas istället för
startlösenordet.
OBS!
Ett startlösenord visas inte på skärmen när det
skapas, anges, ändras eller tas bort.
Skapa, ändra eller radera ett administratörs- eller startlösenord i Setup Utility (BIOS) så här:
1.
För att starta Setup Utility (BIOS) ska du slå på och starta om datorn, trycka snabbt på
esc
och
sedan på
f10
.
2.
Välj
Security
(Säkerhet) med piltangenterna och följ sedan anvisningarna på skärmen.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Använda programvara för Internetsäkerhet
När du använder datorn för att nå e-post, ett nätverk eller Internet, riskerar du att utsätta den för
datorvirus, spionprogramvara och andra onlinehot. Som en hjälp att skydda datorn kan provversioner
av programvara för Internetsäkerhet, som innehåller antivirus- och brandväggsfunktioner, vara
54
Kapitel 8
Skydda datorn och informationen
Sample