HP 255 G3 user manual download (Page 65 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 82
8
Skydda datorn och informationen
Datorns säkerhet är mycket viktig för att du ska kunna skydda din informations konfidentialitet,
integritet och tillgänglighet. Standardsäkerhetslösningarna i operativsystemet Windows, HP-
programmen, det icke Windows-baserade Setup Utility (BIOS) och annan tredjepartsprogramvara kan
hjälpa dig att skydda datorn mot en mängd olika hot, till exempel virus, maskar och andra typer av
skadlig kod.
VIKTIGT:
Vissa säkerhetsfunktioner som beskrivs i det här kapitlet kanske inte är tillgängliga på din
dator.
Datorrisk
Säkerhetsfunktion
Obehörig användning av datorn
Lösenord vid start
Datorvirus
Antivirusprogram
Obehörig åtkomst till data
Brandväggsprogramvara
Obehörig åtkomst till inställningar i Setup Utility (BIOS) och
annan systemidentifieringsinformation
Administratörslösenord
Pågående eller framtida hot mot datorn
Programvaruuppdateringar
Obehörig åtkomst till ett användarkonto i Windows
Användarlösenord
Obehörig flyttning av datorn
Säkerhetskabellås
Använda lösenord
Ett lösenord är en kombination av tecken som du väljer för att skydda informationen i datorn och för
att få säkrare onlinetransaktioner. Flera typer av lösenord kan skapas. När du första gången
installerade datorn uppmanades du att skapa ett användarlösenord för att skydda den. Ytterligare
lösenord kan skapas i Windows eller i HP Setup Utility (BIOS) som är förinstallerat på datorn.
Det kan vara bra att använda samma lösenord för en funktion i Setup Utility (BIOS) som för en
säkerhetsfunktion i Windows.
Följ dessa tips när du skapar och sparar lösenord:
För att vara säker på att inte bli utelåst från datorn bör du notera varje lösenord och förvara det
på en säker plats och inte tillsammans med datorn. Spara inte lösenord i en fil i datorn.
Följ de villkor som anges av programmet när du skapar lösenord.
Byt lösenord minst var tredje månad.
Ett bra lösenord är långt och innehåller bokstäver, interpunktion, symboler och siffror.
Innan du skickar in datorn på service bör du säkerhetskopiera dina filer, radera konfidentiella
filer och sedan ta bort alla lösenordsinställningar.
Om du vill veta mer om Windows-lösenord, t.ex. lösenord för skärmsläckaren, skriver du
support
Startskärmen och väljer sedan appen
HP Support Assistant
.
Använda lösenord
53
Sample