HP 255 G3 user manual download (Page 64 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 82
VIKTIGT:
Undvik att utsätta en enhet för magnetiska fält. På flygplatser finns magnetiska fält i
säkerhetsutrustning som du går igenom och i handburna metalldetektorer. Löpande band på
flygplatser och liknande säkerhetsutrustning som kontrollerar kabinbagage använder röntgen
istället för magnetism och skadar inte enheter.
Om du planerar att använda datorn under en flygresa bör du inte göra detta förrän det meddelas
att det är tillåtet. Många flygbolag tillåter inte att bärbara datorer används under flygning.
Om du ska transportera datorn eller en enhet bör du använda lämplig skyddsförpackning med
etiketten ”FRAGILE” (Ömtåligt).
Om datorn har en installerad trådlös enhet bör du först kontrollera att det är tillåtet att använda
din utrustning. Det kan finnas restriktioner som gäller ombord på flygplan, på sjukhus, i närheten
av explosiva ämnen och på riskfyllda platser. Om du är osäker på vilken policy som gäller för
användning av en viss enhet bör du söka godkännande att använda den innan du startar den.
Gör så här om du reser utomlands:
Kontrollera tullbestämmelser för datorer för de länder och regioner som du ska resa till.
Kontrollera vilka typer av nätkablar och adaptrar du kommer att behöva på de platser där
du tänker använda datorn. Spänning, frekvens och kontakters utformning varierar.
VARNING:
Minska risken för elstötar, brand eller annan skada på utrustningen genom att
inte försöka driva datorn med någon typ av spänningsomvandlare som säljs för annan
utrustning.
52
Kapitel 7
Underhåll av datorn
Sample