HP 255 G3 user manual download (Page 63 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 82
VARNING:
Försök inte rengöra datorn medan den är på. Du kan få en elektrisk stöt och
komponenterna kan skadas.
Stäng av datorn.
Koppla bort datorn från nätströmmen.
Koppla bort alla strömanslutna externa enheter.
VIKTIGT:
För att förhindra skador på interna komponenter ska du inte spreja rengöringsmedel eller
vätska direkt på datorns yta. Vätskedroppar på ytan kan orsaka permanenta skador på interna
komponenter.
Rengöra bildskärmen (allt-i-ett-datorer eller bärbara datorer)
Torka försiktigt av bildskärmen med en mjuk, luddfri duk fuktad med ett alkoholfritt
glasrengöringsmedel. Kontrollera att bildskärmen är torr innan du fäller ned bildskärmslocket.
Rengöra sidorna eller höljet
För att rengöra sidorna eller höljet använder du en mjuk mikrofiberduk eller ett sämskskinn som
fuktats med något av de rengöringsmedel som anges ovan. Du kan även använda en godkänd
engångsservett.
OBS!
Torka av datorns hölje med en cirkelrörelse för att avlägsna smuts och skräp.
Rengöra styrplattan, tangentbordet och musen
VARNING:
Rengör aldrig tangentbordet med ett dammsugarmunstycke. Du kan få en elektrisk stöt
och de interna komponenterna kan skadas. En dammsugare kan dessutom lämna efter sig smuts på
tangentbordsytan.
VIKTIGT:
För att förhindra skador på interna komponenter får du inte låta vätska droppa ner mellan
tangenterna.
För att rengöra styrplattan, tangentbordet och musen använder du en mjuk mikrofiberduk eller
ett sämskskinn som fuktats med något av de rengöringsmedel som anges ovan. Du kan även
använda en godkänd engångsservett.
För att förhindra att tangenterna fastnar och avlägsna damm, ludd och partiklar från
tangentbordet kan du använda en tryckluftsburk med rörmunstycke.
Resa med eller transportera datorn
Om du behöver resa med eller transportera datorn finns det en del saker att tänka på.
Så här förbereder du datorn för resa och transport:
Säkerhetskopiera informationen till en extern enhet.
Ta ut alla skivor och alla externa mediekort, till exempel minneskort, ur datorn.
Stäng av och koppla bort alla externa enheter.
Stäng av datorn.
Ta med en säkerhetskopia av dina data. Förvara inte säkerhetskopior tillsammans med datorn.
Bär datorn som handbagage ombord på flygplan. Checka inte in den med resten av bagaget.
Resa med eller transportera datorn
51
Sample