HP 255 G3 user manual download (Page 62 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 82
Använda Diskrensning
Diskrensning söker igenom hårddisken efter filer som inte används, och som du riskfritt kan ta bort för
att frigöra diskutrymme och hjälpa datorn att arbeta mer effektivt.
Så här gör du för att använda Diskrensning:
1.
Skriv
disk
på Startskärmen och välj sedan
Hantera dina appar för att frigöra diskutrymme
.
2.
Följ instruktionerna på skärmen.
Uppdatera program och drivrutiner
HP rekommenderar att du regelbundet uppdaterar program och drivrutiner till de senaste versionerna.
Uppdateringar kan lösa problem och ge datorn nya funktioner och alternativ. Tekniken förnyas och
genom att uppdatera program och drivrutiner kan du använda de senaste funktionerna som är
tillgängliga. Äldre grafikkomponenter kanske exempelvis inte fungerar optimalt med de senaste
spelprogrammen. Utan de senaste drivrutinerna kan du inte utnyttja din utrustning maximalt.
Besök
support
om du vill hämta de senaste versionerna av HP:s program och
drivrutiner. Du kan dessutom registrera dig för att få automatiska meddelanden när uppdateringar blir
tillgängliga.
Om du vill uppdatera dina program och drivrutiner gör du så här:
1.
Skriv
support
på Startskärmen och välj sedan appen
HP Support Assistant
.
2.
Välj
Uppdateringar och optimeringar
och klicka sedan på
Sök efter HP uppdateringar nu
.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Rengöra datorn
Använd följande produkter för att rengöra datorn på ett säkert sätt:
Dimetylbensylammoniumklorid med 0,3 procents maximal koncentration (t.ex. engångsservetter
som finns i en mängd olika varumärken).
Alkoholfritt glasrengöringsmedel
Vatten med mild tvållösning
Torr mikrofiberduk eller sämskskinn (antistatisk duk utan fett)
Antistatiska tygdukar
VIKTIGT:
Undvik starka lösningsmedel som kan skada datorn permanent. Om du inte är säker på
att en rengöringsprodukt är säker för din dator, kontrollerar du produktens innehållsförteckning för att
säkerställa att den inte innehåller ingredienser som alkohol, aceton, ammoniumklorid, metylenklorid
och kolväten.
Fibermaterial som t.ex. pappershanddukar kan repa datorn. Med tiden kan smutspartiklar och
rengöringsmedel fastna i reporna.
Rengöringsprocedurer
Följ anvisningarna i det här avsnittet för att rengöra datorn på ett säkert sätt.
50
Kapitel 7
Underhåll av datorn
Sample