HP 255 G3 user manual download (Page 61 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 82
7
Underhåll av datorn
Det är mycket viktigt att du regelbundet underhåller datorn så att den fungerar optimalt. I det här
kapitlet beskrivs hur du kan förbättra datorns prestanda genom att använda verktyg som exempelvis
Diskfragmenteraren och Diskrensning samt genom att byta ut en hårddisk eller lägga till mer minne.
Här finns även information om hur du uppdaterar program och drivrutiner, anvisningar om hur du
rengör datorn och tips när du ska resa med datorn.
Förbättra prestanda
Alla vill ha en snabb dator och genom att regelbundet utföra underhållsåtgärder, med verktyg som
exempelvis Diskdefragmenteraren och Diskrensning, kan du förbättra datorns prestanda avsevärt.
När du har haft datorn i några år kanske du även vill installera större enheter och mer minne.
Hantera enheter
Observera följande när du hanterar enheter:
Om batteriet är den enda strömkällan bör du se till att det är tillräckligt laddat innan du lagrar på
ett medium.
Använd inte datorns tangentbord och flytta inte datorn medan en optisk enhet skriver till en
skiva. Skrivfunktionen är känslig för vibrationer.
Innan du flyttar en dator som är ansluten till en extern hårddisk bör du initiera strömsparläge och
låta skärmen slockna, eller koppla bort den externa hårddisken på korrekt sätt.
Använda Diskdefragmenteraren
Allteftersom du använder datorn blir filerna på hårddisken fragmenterade. På en fragmenterad
hårddisk ligger inte alla data i sekvens och den måste därför arbeta hårdare för att hitta filer, vilket gör
datorn långsammare. Diskdefragmentering sammanför (eller omorganiserar fysiskt) de
fragmenterade filerna och mapparna på hårddisken så att systemet kan arbeta mer effektivt.
OBS!
Det är inte nödvändigt att köra Diskdefragmenteraren på SSD-diskar.
När du har startat Diskdefragmenteraren arbetar den utan övervakning. Beroende på hur stor
hårddisk och hur många fragmenterade filer du har, kan detta ta mer än en timme.
HP rekommenderar att du defragmenterar hårddisken minst en gång i månaden. Du kan ställa in
Diskdefragmenteraren så att den körs automatiskt varje månad, men du kan också defragmentera
datorn manuellt när som helst.
Så här gör du för att använda Diskdefragmenteraren:
1.
Anslut datorn till elnätet.
2.
Skriv
disk
på Startskärmen.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Mer information hittar du i hjälpen till programmet Diskdefragmenteraren.
Förbättra prestanda
49
Sample