HP 255 G3 user manual download (Page 60 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 82
Högerklicka på
Start
-knappen i det nedre vänstra hörnet av skärmen, välj
Stäng av eller logga ut
och sedan
Stäng av
.
Om datorn inte svarar och det inte går att använda ovanstående avstängningsmetoder, kan du
försöka med följande nödavstängningsprocedurer:
Tryck
ctrl
+
alt
+
delete
, klicka på ikonen
Energi
och välj sedan
Stäng av
.
Tryck in och håll ned strömknappen i minst 5 sekunder.
Koppla bort datorn från nätström.
Ta ut batteriet på modeller med utbytbart batteri.
Hybridgrafik och AMD Dual Graphics (endast vissa modeller)
Vissa datorer är utrustade med antingen hybridgrafik eller AMD Dual Graphics.
OBS!
Du kan ta reda på om hybridgrafik eller AMD Dual Graphics är installerad på din dator genom
att kontrollera datorns grafikprocessorkonfiguration och använda programvarans hjälpfunktion.
Både hybridgrafik och AMD Dual Graphics erbjuder två lägen för bearbetning av grafik:
Högprestandaläge – Applikationer som tilldelats detta läge körs med den grafikprocessor som
har högst prestanda för att prestandan ska optimeras.
Strömsparläge – Applikationer som tilldelats detta läge körs med den grafikprocessor som har
lägre prestanda för att spara på batteriet.
Använda hybridgrafik (endast vissa modeller)
Med hybridgrafikfunktionen kan ett program köras antingen med hög prestanda eller i strömsparläge,
beroende på applikationens grafikbearbetningskrav. Vanligtvis körs 3D- och spelprogram med en
grafikprocessor som har högre prestanda och program som har lägre grafikbearbetningskrav körs
med en grafikprocessor med lägre prestanda. Du kan ändra det läge som ett program använder (hög
prestanda eller strömbesparing) på kontrollpanelen för hybridgrafik.
OBS!
På grund av maskinvarans begränsningar kan vissa program endast köras i det ena av de två
lägena.
Mer information finns i programvaruhjälpen för hybridgrafik.
Använda AMD Dual Graphics (endast vissa modeller)
Med funktionen AMD Dual Graphics kan den accelererade AMD-processorn (APU) och det separata
AMD-grafikkortet arbeta tillsammans. När AMD Dual Graphics är aktiverat förbättras grafikprestandan
jämfört med när endast en av grafikenheterna används. Denna förbättring gäller DirectX-versionerna
10 och 11 (DX10 och DX11) i helskärmsläge. I fönsterbaserat läge eller när du kör icke-DX10/11-
program fungerar systemet på ungefär samma sätt som med hybridgrafik.
Mer information finns i programvaruhjälpen till AMD Dual Graphics.
48
Kapitel 6
Strömhantering
Sample