HP 255 G3 user manual download (Page 59 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 82
1.
Stäng av datorn.
2.
Anslut nätadaptern till datorn och anslut den sedan till ett eluttag.
3.
Starta datorn.
Om strömlamporna
tänds
, fungerar nätadaptern korrekt.
Om strömlamporna är
släckta
ska du kontrollera anslutningen av nätadaptern till datorn och
anslutningen av nätadaptern till eluttaget för att säkerställa att de sitter ordentligt.
Om anslutningarna är hela och strömlamporna är
släckta
fungerar inte nätadaptern utan
bör bytas ut.
Kontakta support om du vill veta hur du skaffar en ny nätadapter.
Uppdatera ditt programvaruinnehåll med Intel Smart Connect-
teknik (endast vissa modeller)
När datorn är inställd i strömsparläge, avslutar Intel® Smart Connect-tekniken detta läge med jämna
mellanrum. Om en nätverksanslutning är tillgänglig kommer Smart Connect att uppdatera alla öppna
appar såsom e-postklienter, sociala nätverksplatser och nyhetssidor innan datorn återgår till
strömsparläget. Smart Connect synkroniserar också innehåll som du har skapat offline, såsom e-
postmeddelanden. När datorn lämnar strömsparläget har du omedelbar tillgång till uppdaterad
information.
Om du vill aktivera den här funktionen eller göra en manuell justering av inställningarna skriver
du
smart
på startskärmen och väljer sedan Intel® Smart Connect Technology.
Stänga av datorn
VIKTIGT:
Information som inte har sparats går förlorad om datorn stängs av. Var noga med att
spara ditt arbete innan du stänger av datorn.
När du använder kommandot Avsluta avslutas alla öppna program, även operativsystemet, och
sedan stängs skärmen och datorn av.
Stäng av datorn i följande situationer:
När batteriet måste bytas eller om du behöver komma åt komponenter inuti datorn
När du ansluter en extern maskinvaruenhet som inte ansluts till en USB- eller videoport
När datorn inte ska användas och när den är bortkopplad från elnätet under längre perioder
Du kan visserligen stänga av datorn med strömknappen, men vi rekommenderar att du använder
Windows avstängningskommando:
OBS!
Om datorn är i strömspar- eller viloläge måste detta avslutas med ett snabbt tryck på
strömknappen innan det går att stänga av datorn.
1.
Spara arbetet och avsluta alla öppna program.
2.
På Windows-skrivbordet eller Startskärmen pekar du i det övre eller nedre högra hörnet av
skärmen så att snabbknapparna visas.
3.
Klicka på
Inställningar
, på
Energi
-ikonen och sedan på
Avsluta
.
– eller –
Uppdatera ditt programvaruinnehåll med Intel Smart Connect-teknik (endast vissa modeller)
47
Sample