HP 255 G3 user manual download (Page 58 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 82
Byta ut ett utbytbart batteri
Batterikontroll i HP Support Assistant uppmanar dig att byta batteri när en intern cell inte laddas
ordentligt eller när batteriets lagringskapacitet är svag. Om batteriet verkar omfattas av HP:s garanti
innehåller instruktionerna ett garanti-ID. Ett meddelande hänvisar dig till HP:s webbplats för mer
information om hur du beställer ett nytt batteri.
Driva datorn med extern ström
Information om hur du ansluter datorn till nätström finns på affischen
Installationsanvisningar
, som
medföljer datorn.
Datorn använder inte batteriström när den är ansluten till nätström med en godkänd nätadapter eller
en extra docknings- eller expansionsenhet.
VARNING:
Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda den nätadapter som
medföljer datorn, en reservnätadapter från HP eller en kompatibel nätadapter som köpts från HP.
Anslut datorn till elnätet under följande förhållanden:
VARNING:
Ladda inte datorns batteri när du är ombord på ett flygplan.
När du laddar eller kalibrerar ett batteri.
När du installerar eller ändrar systemprogramvara.
När du lagrar information på en disk (endast vissa modeller).
När du kör Diskdefragmenteraren på datorer med interna hårddiskar.
När du utför en säkerhetskopiering eller återställning.
När du ansluter datorn till elnätet inträffar följande:
Batteriet börjar laddas.
Bildskärmens ljusstyrka ökas.
Energimätarikonen på Windows-skrivbordet byter utseende.
När du kopplar bort nätströmmen inträffar följande:
Datorn växlar till batteridrift.
Skärmens ljusstyrka minskas automatiskt för att batteriladdningen ska räcka längre.
Energimätarikonen på Windows-skrivbordet byter utseende.
Felsöka strömproblem
Testa nätadaptern om något av följande händer när datorn är ansluten till nätström:
Datorn startar inte.
Bildskärmen startar inte.
Strömlamporna lyser inte.
Så här testar du nätadaptern:
46
Kapitel 6
Strömhantering
Sample