HP 255 G3 user manual download (Page 56 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 82
3.
Ta ut batteriet
(3)
ur datorn.
Hitta batteriinformation
Om du vill kontrollera batteriets status eller om batteriet inte längre kan behålla laddningen kan du
köra Batterikontroll i HP Support Assistant. Du hittar batteriinformation genom att skriva support på
Startskärmen, välja appen
HP Support Assistant
och sedan välja
Batteri och prestanda
.
HP Support Assistant innehåller följande verktyg och informationsresurser för batteriet:
Batteritest
Information om batterityper, specifikationer, livscykler och kapacitet
Spara på batteriet
Tips om hur du sparar på batteriet och ger det maximal livslängd:
Sänk bildskärmens ljusstyrka.
Välj inställningen
Energisparläge
i Energialternativ.
Om du har ett utbytbart batteri ska du ta ut det ur datorn när det inte kommer att användas eller
laddas under mer än två veckor.
Stäng av trådlösa enheter som du inte använder.
Koppla bort oanvända externa enheter som inte är anslutna till en extern strömkälla, exempelvis
en extern hårddisk ansluten till en USB-port.
Stoppa, inaktivera eller ta ut eventuella externa mediekort som du inte använder.
Ställ in strömsparläge eller stäng av datorn innan du tar en paus i arbetet.
Identifiera låga batterinivåer
Batterilampan uppför sig på följande sätt om en låg eller kritiskt låg laddningsnivå nås för ett batteri
som används som datorns enda tillgängliga strömkälla.
44
Kapitel 6
Strömhantering
Sample