HP 255 G3 user manual download (Page 55 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 82
Använda energimätaren och energiinställningarna
Energimätaren finns på Windows-skrivbordet. Med energimätaren kommer du snabbt åt
energiinställningarna och visar den återstående batteriladdningen.
Om du vill visa den återstående batteriladdningen i procent och det aktuella energischemat rör
du pekaren över energimätarikonen på Windows-skrivbordet.
Om du vill använda Energialternativ klickar du på energimätarikonen och väljer ett alternativ i
listan. Du kan också skriva
energialternativ
på Startskärmen och välja
Energialternativ
.
Olika energimätarikoner visas när datorn drivs med batteri respektive nätström. Ett meddelande visas
vid ikonen om batteriet når en låg eller kritiskt låg laddningsnivå.
Batteridrift
Datorn drivs med batteri om den inte är ansluten till elnätet, och om det finns ett laddat batteri i
datorn. Om datorn har ett laddat batteri isatt och nätadaptern inte är ansluten till datorn, växlar datorn
till batteriström automatiskt och bildskärmens ljusstyrka minskas för att spara batteritid. Batteriet i
datorn laddas ur långsamt om datorn är avstängd och inte är ansluten till elnätet.
Datorbatteriets livslängd beror på energisparinställningarna, vilka program som körs på datorn,
skärmens ljusstyrka, externa enheter som är anslutna till datorn och andra faktorer.
Batteri som kan bytas av användaren
VARNING:
Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda det utbytbara batteri som
medföljer datorn, ett reservbatteri från HP eller ett kompatibelt batteri som köpts från HP.
VIKTIGT:
När du tar ut ett batteri som kan bytas av användaren och som är datorns enda strömkälla
kan information gå förlorad. Du förhindrar detta genom att spara ditt arbete eller stänga av datorn via
Windows innan du tar ut batteriet.
1.
Vänd datorn upp och ned på en plan yta.
2.
För först batterispärren
(1)
och sedan batteriets frikopplingsmekanism
(2)
åt sidan så att batteriet
lossnar.
Använda energimätaren och energiinställningarna
43
Sample