HP 255 G3 user manual download (Page 54 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 82
Stäng skärmen.
På Windows-skrivbordet eller Startskärmen pekar du i det övre eller nedre högra hörnet av
skärmen. När listan med snabbknappar öppnas klickar du på
Inställningar
och på
Ström
-ikonen
och sedan på
Strömsparläge
.
Så här avslutar du strömsparläget:
Tryck snabbt på strömknappen.
Fäll upp skärmen om den är nedfälld.
Tryck ned en tangent på tangentbordet.
Knacka på eller svep över styrplattan.
När strömsparläget avslutas tänds strömlamporna och därefter visas skärmen med de öppna
programmen igen.
OBS!
Om du har angivit att ett lösenord måste anges för att datorn ska återaktiveras måste du ange
ditt Windows-lösenord innan datorn visar skärmbilden igen.
Initiera och avsluta viloläge manuellt (endast vissa modeller)
Du kan aktivera användarinitierat viloläge och ändra andra energiinställningar och tidsgränser med
Energialternativ.
1.
Skriv
energialternativ
på Startskärmen och välj sedan
Energialternativ
.
2.
I den vänstra rutan klickar du på
Ange hur strömbrytaren ska fungera
.
3.
Klicka på
Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga
.
4.
Vid
När jag trycker på strömbrytaren
väljer du
Viloläge
.
5.
Klicka på
Spara ändringar
.
När datorn lämnar viloläget tänds strömlamporna och därefter visas skärmen med de öppna
programmen igen.
OBS!
Om du har angivit att ett lösenord måste anges för att datorn ska återaktiveras, måste du
ange ditt Windows-lösenord innan skärmen visas med ditt öppna program.
Ställa in lösenordsskydd vid återaktivering
Så här konfigurerar du att ett lösenord måste anges när datorns strömsparläge eller viloläge avslutas:
1.
Skriv
energialternativ
på Startskärmen och välj sedan
Energialternativ
.
2.
I den vänstra rutan klickar du på
Kräv lösenord vid återaktivering
.
3.
Klicka på
Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga
.
4.
Klicka på
Kräv ett lösenord (rekommenderas)
.
OBS!
Om du behöver skapa eller ändra ett lösenord för ett användarkonto klickar du på
Skapa
eller ändra lösenordet för ditt användarkonto
och följer sedan instruktionerna på skärmen.
Fortsätt till steg 5 om du inte behöver skapa eller ändra ett lösenord till ett användarkonto.
5.
Klicka på
Spara ändringar
.
42
Kapitel 6
Strömhantering
Sample