HP 255 G3 user manual download (Page 52 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 82
Använda den inbyggda numeriska knappsatsen
Datorn har en inbyggd numerisk knappsats och även stöd för en extra, extern numerisk knappsats
eller ett extra, externt tangentbord med numerisk knappsats. Mer information om den inbyggda
numeriska knappsatsen finns i
Tangenter
på sidan
13
.
Komponent
Beskrivning
num lock
-tangent
Kontrollerar funktionen hos den inbyggda numeriska
knappsatsen. Tryck på tangenten när du vill växla mellan den
numeriska standardfunktionen som finns på en extern knappsats
(den här funktionen aktiveras på fabriken) och
navigeringsfunktionen (anges med pilarna på tangenterna).
OBS!
Den knappsatsfunktion som är aktiv när datorn stängs av
aktiveras när datorn startas igen.
Integrerad numerisk knappsats
Fabriksinställd för att fungera på samma sätt som en extern
numerisk knappsats. När du vill växla mellan den numeriska
funktionen och navigeringsfunktionen (anges med pilarna på
tangenterna) trycker du på
num lock
-tangenten.
40
Kapitel 5
Navigera på skärmen
Sample