HP 255 G3 user manual download (Page 51 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 82
Ikon
Tangent
Beskrivning
f7
Sänker högtalarvolymen stegvis så länge du håller ned tangenten.
f8
Höjer högtalarvolymen stegvis så länge du håller ned tangenten.
f9
Spelar föregående spår på en ljud-CD eller föregående avsnitt på en DVD eller BD.
f10
Startar, pausar eller återupptar uppspelning av en ljud-CD, DVD eller BD.
f11
Spelar nästa spår på en ljud-CD eller nästa avsnitt på en DVD eller BD.
f12
Startar och stänger av den trådlösa funktionen.
OBS!
Innan du kan upprätta en trådlös anslutning måste ett trådlöst nätverk vara
konfigurerat.
Använda kortkommandona i Windows
I Windows finns kortkommandon som du kan använda för att snabbt utföra åtgärder. Tryck på
Windows-tangenten
i kombination med en angiven tangent i tabellen för att utföra den aktuella
åtgärden.
Använda snabbtangenterna
En snabbtangent är en kombination av
fn
-tangenten och antingen
esc
-tangenten eller
mellanslag
.
Så här använder du en snabbtangent:
Tryck hastigt på
fn
-tangenten och sedan hastigt på den andra tangenten i
tangentkombinationen.
Använda tangentbordet och musen
39
Sample