HP 255 G3 user manual download (Page 50 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 82
Använda tangentbordet och musen
Med tangentbordet och musen kan du skriva, välja objekt, rulla och utföra samma funktioner som
med pekgester. Med tangentbordet kan du också använda åtgärdstangenter och snabbtangenter för
att utföra specifika funktioner.
TIPS:
Med Windows-tangenten
på tangentbordet kan du snabbt gå tillbaka till Startskärmen
från en öppen app eller från Windows-skrivbordet. Om du trycker på Windows-tangenten en gång till
kommer du tillbaka till den föregående skärmen.
OBS!
I andra länder/regioner kan tangentbordet ha andra tangenter och tangentbordsfunktioner än
vad som beskrivs i det här kapitlet.
Använda tangenterna
Du kan snabbt få tillgång till information eller utföra funktioner genom att använda vissa tangenter och
tangentkombinationer.
Använda åtgärdstangenterna
Med en åtgärdstangent utför du tangentens tilldelade funktion. Ikonerna på funktionstangenterna
illustrerar respektive tangents tilldelade funktion.
När du vill använda en åtgärdstangents funktion, trycker du på och håller ned den tangenten.
VIKTIGT:
Var ytterst försiktig när du ändrar i Setup Utility (BIOS). Om du gör fel finns det risk för att
datorn inte fungerar som den ska.
Åtgärdstangentfunktionen aktiveras på fabriken. Du kan inaktivera funktionen i Setup Utility (BIOS).
Se
Använda Setup Utility (BIOS) och HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
på sidan
57
för
anvisningar om hur du öppnar Setup Utility (BIOS). Följ sedan anvisningarna längst ner på skärmen.
När du har inaktiverat åtgärdstangentfunktionen kan du fortfarande utföra varje funktion genom att
trycka på
fn
-tangenten i kombination med önskad åtgärdstangent.
Ikon
Tangent
Beskrivning
f1
Öppnar Hjälp och support som innehåller självstudier, information om Windows-
operativsystemet och din dator, svar på frågor samt uppdateringar för datorn.
Hjälp och support innehåller också automatiska felsökningsverktyg och ger tillgång till
support.
f2
Sänker bildskärmens ljusstyrka stegvis så länge du håller ned tangenten.
f3
Ökar bildskärmens ljusstyrka stegvis så länge du håller ned tangenten.
f4
Växlar bilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till systemet. Om till exempel
en extra bildskärm är ansluten till datorn kommer bilden att växla mellan datorns
skärm, den externa skärmen och samtidig visning på båda skärmarna när du trycker
på den här tangenten.
f6
Stänger av eller återställer högtalarljudet.
38
Kapitel 5
Navigera på skärmen
Sample