HP 255 G3 user manual download (Page 49 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 82
Svep från överkanten och nederkanten
Om du sveper från överkanten eller nederkanten visas appalternativ som gör det möjligt att anpassa
dina appar.
VIKTIGT:
När en app är öppen kan effekten av svep från överkanten variera beroende på vilken
app som används.
Svep försiktigt med fingret från skärmens överkant eller nederkant för att visa
appkommandoalternativ.
Använda pekskärmsgester (endast vissa modeller)
37
Sample