HP 255 G3 user manual download (Page 48 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 82
OBS!
Rotering kan endast utföras i vissa appar där du kan ändra objekt eller bilder. Rotering
kanske inte fungerar i alla appar.
Svep från kanten
Genom att svepa från kanterna kan du utföra uppgifter som att ändra inställningar och söka efter eller
använda appar.
Svep från högerkanten
När du sveper från högerkanten visas snabbknapparna med vilka du kan söka, dela, starta appar, få
tillgång till enheter eller ändra inställningar.
Svep lätt med fingret inåt från högerkanten på skärmen till skärmbilden så att snabbknapparna
visas.
Svep från vänsterkanten
Genom att svepa från vänsterkanten ser du de öppna apparna, så att du snabbt kan växla mellan
dem.
Svep lätt med fingret inåt från vänsterkanten på skärmen till skärmbilden när du vill växla mellan
appar. Svep sedan tillbaka mot vänsterkanten, utan att lyfta fingret, så visas alla öppna appar.
36
Kapitel 5
Navigera på skärmen
Sample