HP 255 G3 user manual download (Page 47 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 82
Nypa/zooma med två fingrar
Genom att nypa med två fingrar kan du zooma in eller ut i bilder och text.
Zooma ut genom att placera två fingrar en bit ifrån varandra på skärmen och sedan flytta ihop
dem.
Zooma in genom att placera två fingrar intill varandra på skärmen och sedan flytta isär dem.
Rotera (endast vissa modeller)
Med roteringsfunktionen kan du vända objekt som exempelvis fotografier.
Förankra vänster pekfinger på det objekt du vill rotera. Med höger hand drar du pekfingret i en
svepande rörelse från "klockan tolv" till "klockan tre". Rotera åt andra hållet genom att röra
pekfingret från "klockan tre" till "klockan tolv".
Använda pekskärmsgester (endast vissa modeller)
35
Sample