HP 255 G3 user manual download (Page 46 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 82
Trycka
Om du vill göra ett val på skärmen använder du tryckfunktionen.
Tryck med ett finger på ett objekt på skärmen för att göra ett val. Du öppnar ett objekt genom att
dubbeltrycka på det.
Rulla
Att rulla är ett praktiskt sätt att flytta uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger på en sida eller i en bild.
Placera två fingrar på skärmen och dra dem uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster.
34
Kapitel 5
Navigera på skärmen
Sample