HP 255 G3 user manual download (Page 45 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 82
Använda pekskärmsgester (endast vissa modeller)
På en dator med pekskärm kan du styra objekten på skärmen direkt med fingrarna.
TIPS:
På datorer med pekskärm kan du utföra gesterna på skärmen eller på styrplattan. Du kan
också utföra åtgärder på skärmen med tangentbordet och musen.
Enfingersdragning
Enfingersdragning används oftast för att panorera eller bläddra igenom listor och sidor, men du kan
även använda den här gesten för andra åtgärder, t.ex. för att flytta ett objekt.
Du rullar över skärmen genom att dra ett finger i önskad riktning.
OBS!
När många appar visas på Startskärmen kan du dra fingret för att flytta skärmen åt
vänster eller höger.
För att dra håller du fingret tryckt mot ett objekt och drar sedan objektet för att flytta det.
Använda pekskärmsgester (endast vissa modeller)
33
Sample