HP 255 G3 user manual download (Page 44 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 82
2.
Rulla uppåt eller nedåt för att växla mellan snabbknapparna och välj sedan den snabbknapp
som du vill använda.
Växla mellan öppna appar
När du sveper från vänsterkanten visas de appar som du öppnat nyligen så att du snabbt kan växla
mellan dem.
Svep med fingret från vänsterkanten av styrplattan
Visa ikonen Anpassa
Med svep från överkanten kan du visa ikonen Anpassa längst ner på Startskärmen. Med Anpassa-
ikonen kan du flytta, ändra storlek på, fästa eller ta bort appar.
VIKTIGT:
När en app är aktiv varierar överkantsgesten beroende på appen.
Svep med fingret från överkanten av styrplattan tills ikonen
Anpassa
visas.
32
Kapitel 5
Navigera på skärmen
Sample