HP 255 G3 user manual download (Page 43 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 82
OBS!
Rotation är avsett för specifika appar där du kan förändra ett objekt eller en bild. Rotation
kanske inte fungerar i alla appar.
Stänga en app
Placera tre fingrar i mitten av styrplattezonen och dra fingrarna ända ner till styrplattans nedre
kant så att appen stängs.
Svep från kanten
Genom att svepa från kanten kan du utföra uppgifter som att t.ex. ändra inställningar och söka efter
eller använda appar.
Visa och välja en snabbknapp
Med snabbknapparna kan du söka, dela, starta appar, få tillgång till enheter eller ändra inställningar.
1.
Svep försiktigt med fingret från högerkanten av styrplattan.
Använda styrplattan och pekgester
31
Sample