HP 255 G3 user manual download (Page 42 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 82
Tvåfingersklick
Med tvåfingersklick kan du välja menyalternativ för ett objekt på skärmen.
OBS!
Tvåfingersklick har samma effekt som om du högerklickar med musen.
Placera två fingrar i styrplattezonen och tryck nedåt så att alternativmenyn för det valda objektet
visas.
Rotera (endast vissa modeller)
Med rotationsfunktionen kan du vrida objekt som exempelvis fotografier.
Peka på ett objekt och placera sedan vänster pekfinger i styrplattezonen. Med höger hand drar
du pekfingret i en svepande rörelsen från "klockan tolv" till "klockan tre". Rotera åt andra hållet
genom att röra pekfingret från "klockan tre" till "klockan tolv".
30
Kapitel 5
Navigera på skärmen
Sample