HP 255 G3 user manual download (Page 41 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 82
Rulla
Att rulla är ett praktiskt sätt att flytta uppåt, nedåt eller i sidled på en sida eller i en bild.
Placera två fingrar lite isär i styrplattezonen och dra dem uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
Nyp/zooma med två fingrar
Genom att nypa med två fingrar kan du zooma in eller ut i bilder och text.
Zooma ut genom att placera två fingrar en bit ifrån varandra i styrplattezonen och sedan flytta
ihop dem.
Zooma in genom att placera två fingrar intill varandra på styrplattan och sedan sära dem.
Använda styrplattan och pekgester
29
Sample