HP 255 G3 user manual download (Page 40 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 82
5
Navigera på skärmen
Du kan navigera på datorskärmen på följande sätt:
Pekgester
Tangentbord och mus
Pekgester kan användas på datorns styrplatta eller på en pekskärm (endast vissa modeller).
OBS!
En extern USB-mus (köps separat) kan anslutas till en av datorns USB-portar.
Vissa datormodeller har specifika åtgärdstangenter eller snabbtangenter på tangentbordet som man
utför rutinåtgärder med.
Vissa datormodeller kan även ha en inbyggd numerisk knappsats.
Använda styrplattan och pekgester
Med styrplattan kan du navigera på datorskärmen och styra markören genom att använda enkla
fingerrörelser. Du kan anpassa pekgesterna genom ändra inställningar, knappkonfiguration,
klickhastighet och pekaralternativ. Du kan också visa demonstrationer av styrplattegester.
Skriv
kontrollpanel
på Startskärmen, välj
Kontrollpanelen
och klicka sedan på
Maskinvara och
ljud
. Under
Enheter och skrivare
väljer du
Mus
.
TIPS:
Styrplattans vänstra och högra knapp används på samma sätt som motsvarande knappar på
en extern mus.
OBS!
Styrplattegester kan inte användas i alla program.
Trycka
Om du vill göra ett val på skärmen använder du tryckfunktionen på styrplattan.
Peka på ett objekt på skärmen och tryck med ett finger i styrplattezonen för att göra ett val. Du
öppnar ett objekt genom att dubbeltrycka på det.
28
Kapitel 5
Navigera på skärmen
Sample