HP 255 G3 user manual download (Page 38 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 82
3.
Spara filen på skrivbordet.
4.
Öppna ett multimediaprogram och spela upp inspelningen.
Följ dessa steg för att bekräfta eller ändra ljudinställningarna på datorn:
1.
Skriv
kontrollpanel
på Startskärmen och välj sedan
Kontrollpanelen
.
2.
Välj
Maskinvara och ljud
och välj därefter
Ljud
.
Använda video
Datorn är en kraftfull videoenhet som gör det möjligt att se direktuppspelad video från din
favoritwebbplats samt hämta videoklipp och filmer som du kan titta på när datorn inte är ansluten till
ett nätverk.
Förbättra visningen genom att ansluta en extern bildskärm, projektor eller TV till en av datorns
videoportar. En del datorer har en HDMI-port (high-definition multimedia interface) där du kan ansluta
en HD-bildskärm eller TV.
VIKTIGT:
Kontrollera att den externa enheten är ansluten till rätt port på datorn, med rätt kabel. Läs
i tillverkarens instruktioner om du är tveksam.
Ansluta videoenheter med en HDMI-kabel
OBS!
För att ansluta en HDMI-enhet till datorn behöver du en HDMI-kabel, som säljs separat.
Du kan visa datorns skärmbild på en HDTV eller HD-bildskärm genom ansluta HD-enheten enligt
följande anvisningar.
1.
Anslut den ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-porten på datorn.
2.
Anslut den andra änden av kabeln till HDTVn eller HD-bildskärmen.
3.
Om du trycker på
f4
alternerar datorns skärmbild mellan 4 visningslägen:
Endast dator:
Skärmbilden visas endast på datorn.
Dubblettläge:
Skärmbilden visas samtidigt på både datorn och den externa enheten.
Utökat läge:
Skärmbilden visas fördelat över både datorn och den externa enheten.
Endast extern enhet:
Skärmbilden visas endast på den externa enheten.
26
Kapitel 4
Använda underhållningsfunktionerna
Sample