HP 255 G3 user manual download (Page 37 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 82
och video för att skapa multimedia. Du kan få en ännu bättre ljudupplevelse genom att ansluta
externa ljudenheter som högtalare eller hörlurar.
Ansluta högtalare
Du kan ansluta trådbundna högtalare till datorn genom att ansluta dem till en USB-port eller
ljudutgången (hörlursjacket) på datorn eller på en dockningsstation.
Anslut trådlösa högtalare till datorn genom att följa tillhörande produktanvisningar. Om du vill ansluta
HD-högtalare till datorn kan du läsa i
Konfigurera HDMI-ljud
på sidan
27
. Innan du ansluter
högtalare ska du sänka ljudvolymen.
Ansluta hörlurar
Du kan ansluta trådbundna hörlurar till hörlursjacket på datorn.
Följ anvisningarna från tillverkaren när du ansluter trådlösa hörlurar till datorn.
VARNING:
Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig
hörlurarna, hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i
Reglerings-,
säkerhets- och miljöföreskrifter
. Du når den här handboken genom att skriva
support
Startskärmen och välja appen
HP Support Assistant
.
Ansluta en mikrofon
Om du vill spela in ljud måste du ansluta en mikrofon till mikrofonjacket på datorn. För bästa
inspelningsresultat bör du tala direkt i mikrofonen och spela in ljudet i en tyst miljö.
Ansluta hörlurar och mikrofoner
Du kan ansluta trådbundna hörlurar eller headset till jacket för ljudutgång (hörlurar)/ljudingång
(mikrofon) på datorn. Många headset har inbyggda mikrofoner och kan köpas i butik.
Följ anvisningarna från tillverkaren när du ansluter
trådlösa
hörlurar eller headset till datorn.
VARNING:
Minska risken för hörselskador genom att sänka volymen innan du sätter på dig
hörlurarna, hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i
Reglerings-,
säkerhets- och miljöföreskrifter
. Du når den här handboken genom att skriva
support
Startskärmen och välja appen
HP Support Assistant
.
Testa ljudfunktionerna
Så här kontrollerar du datorns ljudfunktioner:
1.
Skriv
kontrollpanel
på Startskärmen och välj sedan
Kontrollpanelen
.
2.
Välj
Maskinvara och ljud
och välj sedan
Ljud
3.
När fönstret Ljud öppnas, väljer du fliken
Ljud
. Under
Programhändelser
väljer du valfri
ljudhändelse, till exempel en pip- eller larmsignal, och klickar sedan på
Testa
.
Ljud ska nu höras genom högtalarna eller anslutna hörlurar.
Så här kontrollerar du datorns inspelningsfunktioner:
1.
Skriv
ljud
på Startskärmen och välj sedan
Ljudinspelaren
.
2.
Klicka på
Starta inspelning
och tala i mikrofonen.
Använda ljud
25
Sample