HP 255 G3 user manual download (Page 36 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 82
Komponent
Beskrivning
OBS!
Information om kompatibla skivor finns på
webbsidan Hjälp och support (se
Fler HP-resurser
på sidan
3
). Följ anvisningarna på webbsidan för att
välja din datormodell. Välj
Drivrutiner och
nedladdningsbara filer
och följ sedan anvisningarna
på skärmen.
(5)
USB 2.0-portar (2)
Ansluter en extra USB-enhet, t.ex. tangentbord,
mus, extern hårddisk, skrivare, skanner eller USB-
hubb.
(6)
Högtalare (2)
Producerar ljud.
(7)
Jack för ljudutgång (hörlurar)/
ljudingång (mikrofon)
Producerar ljud när det är anslutet till extra,
strömdrivna stereohögtalare, hörlurar, hörsnäckor,
headset eller TV-ljud. Ansluter även en
headsetmikrofon (tillval). Jacket kan inte användas
med tillvalsenheter med endast mikrofon.
VARNING:
Minska risken för hörselskador genom
att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna,
hörsnäckorna eller ett headset. Ytterligare
säkerhetsinformation finns i
Reglerings-, säkerhets-
och miljöföreskrifter
. Du når den här handboken
genom att skriva
support
på Startskärmen och
välja appen
HP Support Assistant
.
OBS!
När en enhet ansluts till jacket inaktiveras
datorns högtalare.
OBS!
Se till att enhetskabeln har en kontakt med 4
ledare som stöder både ljudutgång (hörlurar) och
ljudingång (mikrofon).
(8)
USB 3.0-port
Varje USB 3.0-port ansluter en extra USB-enhet,
t.ex. tangentbord, mus, extern hårddisk, skrivare,
skanner eller USB-hubb.
(9)
HDMI-port
Ansluter en extra ljud- eller videoenhet, t.ex. en
HDTV, en valfri kompatibel digital- eller
ljudkomponent eller en HDMI-enhet med hög
hastighet.
Använda webbkameran
Datorn har en inbyggd webbkamera som du kan använda för att spela in video och ta foton. Vissa
modeller kan användas för att delta i videokonferenser och chatta online med direktuppspelad video.
Om du vill starta webbkameran skriver du
kamera
på Startskärmen och väljer sedan
Kamera
i
listan med appar.
Information om hur du använder webbkameran finns i Hjälp och support. Skriv
hjälp
Startskärmen och välj sedan
Hjälp och support
.
Använda ljud
På datorn, eller på vissa modeller som har en extern optisk disk, kan du spela musik-CD, hämta och
lyssna på musik, direktuppspela ljudinnehåll från webben (även radio), spela in ljud eller blanda ljud
24
Kapitel 4
Använda underhållningsfunktionerna
Sample