HP 255 G3 user manual download (Page 34 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 82
2.
Anslut den andra änden av nätverkskabeln till ett nätverksuttag i väggen
(2)
eller en router.
OBS!
Om nätverkskabeln har ett störningsskydd
(3)
avsett att förhindra störningar från TV- och
radiomottagning, ska änden med störningsskyddet vara vänd mot datorn.
22
Kapitel 3
Ansluta datorn till ett nätverk
Sample