HP 255 G3 user manual download (Page 32 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 82
Trådlös kryptering använder säkerhetsinställningar för att kryptera och dekryptera data som
sänds över nätverket. Om du vill ha mer information skriver du
hjälp
på Startskärmen och
väljer sedan
Hjälp och support
.
Ansluta datorn till ett WLAN
Så här ansluter du datorn till ett WLAN:
1.
Kontrollera att WLAN-enheten är på. Lampan för trådlöst lyser om enheten är på. Om lampan för
trådlöst är släckt trycker du på knappen för trådlöst.
OBS!
På vissa modeller lyser lampan för trådlöst gult när alla trådlösa enheter är avstängda.
2.
På Windows-skrivbordet eller Startskärmen pekar du i det övre eller nedre högra hörnet av
skärmen så att snabbknapparna visas.
3.
Välj
Inställningar
och klicka på nätverksstatusikonen.
4.
Välj önskat WLAN från listan.
5.
Klicka på
Anslut
.
Om ditt WLAN är ett säkerhetsförberett WLAN uppmanas du att ange en säkerhetsnyckel. Skriv
koden och klicka sedan på
Logga in
så att anslutningen upprättas.
OBS!
Om det inte finns några WLAN på listan kanske du befinner dig för långt ifrån en trådlös
router eller åtkomstpunkt.
OBS!
Om du inte ser det trådlösa nätverk som du vill ansluta dig till, högerklickar du på
nätverksstatusikonen på Windows-skrivbordet och väljer
Öppna Nätverks- och delningscenter
.
Klicka på
Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk
. En lista med alternativ visas där du kan
leta efter och ansluta datorn till ett nätverk manuellt, eller skapa en ny nätverksanslutning.
6.
Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen.
När anslutningen är upprättad, ska du placera muspekaren över nätverkets statusikon i
meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet för att verifiera anslutningens namn och status.
OBS!
Räckvidden (dvs. hur långt dina trådlösa signaler når) beror på WLAN-implementeringen,
routertillverkaren och störningar från andra elektroniska enheter eller strukturella hinder som väggar
och golv.
Använda HP:s mobila bredband (endast vissa modeller)
Med HP:s mobila bredband kan datorn utnyttja trådlös WAN-anslutning för att komma ut på Internet
från fler platser och över större områden än vad som är möjligt med WLAN. Användningen av HP:s
mobila bredband kräver en nättjänstleverantör (kallad
mobilnätoperatör
), som vanligen är en operatör
för mobiltelefonnät. HP:s mobila bredband har ungefär samma täckning som mobil rösttelefoni.
När HP:s mobila bredband används med en mobilnätoperatörstjänst får du friheten att hålla datorn
uppkopplad mot Internet, skicka e-post eller ansluta datorn till företagets nätverk oavsett om du
befinner dig på resa eller utanför en Wi-Fi-hotspots räckvidd.
HP stöder följande tekniker:
20
Kapitel 3
Ansluta datorn till ett nätverk
Sample